Google-Search-Console-585x366

Google Search Console อัพเดต Tool ใหม่สดๆ ร้อนๆ ชื่อว่า “URL Inspection Tool”

สำหรับชาว SEO ไม่มีใครไม่รู้จัก Google Search Console เนื่องจากเป็น tool ที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อทำการเช็คสถานะต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ที่เราทำ SEO ซึ่งทาง Google ก็จะมีการอัพเดต feature ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อทำให้การใช้งาน Search Console เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสิ้นเดือนที่ผ่านมา Google ก็ได้ประกาศว่า มีการอัพเดต tool ใหม่ใน Search Console ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเช็ค URL แต่ละ URL เพื่อทำให้ผู้ใช้รู้ถึงสถานะ และรู้ว่า Google มอง URL ของเว็บไซต์นั้นๆ อย่างไร ซึ่งทาง Google เรียก tool นี้ว่า “URL Inspection Tool” Google ได้กล่าวไว้ว่า tool ตัวนี้ ใช้สำหรับดูการ crawl, index…