internal-page-rankings-featured

มาดูวิธีการทำให้หน้าภายในเว็บไซต์ติดอันดับสูงกว่าหน้าแรกกัน!

หลายคนจะมีความคิดว่า การที่มี backlinks มายังหน้าแรกของเราเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นสิ่งที่จะทำให้เว็บไซต์เรานั้นติดอันดับที่ดี แต่ความจริงแล้ว Google นั้นให้ความสำคัญกับหน้าต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์มากกว่าหน้าแรกด้วยซ้ำ นั่นเป็นเพราะว่าหน้าต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์เรา จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้มากกว่าหน้าแรก โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เป็น blog เพราะฉะนั้น วันนี้ทีม SEO aCommerce จะมาบอกวิธีการทำให้หน้าต่าง ๆ เหล่านี้ติดอันดับที่ดีกว่าหน้าแรก ไปดูกันเลย 3 วิธีการทำให้หน้าภายในเว็บไซต์ติดอันดับสูงกว่าหน้าแรก สร้าง internal link ไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การสร้าง internal link นั้น เป็นการสร้างความเชื่อมโยง และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปยังหน้าอื่น ๆ ได้ ซึ่งการทำ internal link นั้น ก็คือการสร้าง naked link หรือ anchor text ไปยังหน้าภายในเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้อง การสร้าง internal link นี้ ก็หมายถึงเราสร้างความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นสำหรับหน้าที่เรา…