google-webmaster-tools_Feature

Google Search Console เครื่องมือหากินของชาว SEO

Google Search Console คืออะไร คือ เครื่องมือที่เอาไว้ช่วยตรวจสอบว่า Google สามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ของเราได้ดีแค่ไหน และเป็นการแจ้งให้ Google ได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของเว็บไซต์เรา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปรากฏในผลการค้นหาของ Google ที่สำคัญคือ บริการฟรีนะเออ Google Search Console ทำอะไรได้บ้าง ส่วนใหญ่แล้วจะตรวจสอบว่า Google สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เราโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ได้ดีหรือไม่ Google มองเห็นเว็บไซต์เราว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเราควรจะปรับเนื้อหาและส่วนอื่นๆ ที่จะทำให้ Google เข้าใจเว็บไซต์เรามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง keyword ที่เราต้องการเน้น รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์เรามีความผิดปกติ เช่น Server Error, Malware หรือคำเตือนจาก Google   ตัวอย่างหัวข้อที่เราสามารถดูข้อมูลได้จาก Google Search Console     Search Analytics: สามารถดูข้อมูลได้ว่าเรามี Search Query คำไหนบ้างที่ถูกพบในหน้า Google Search โดยข้อมูลที่ดูได้มีทั้ง Impression,…